Video Decorah Eagles DH2 Gets A Fish Slap

HNF – HM přinesl rybu pro DH2 a ryba se rozhodla pro flop hned, když se orel nedíval. Zaskočilo to orla a reakce byla docela roztomilá. Rychle vpřed na značku 2:40, abyste to viděli.