Decorah Eagles DH2 se pohřbívá s trávou Video

HD se zřejmě rozhodl, že malý DH2 potřebuje „trochu“ přikrýt, a tak vzal hromadu hnízdící trávy a orla úplně zakryl. Rychle vpřed na značku 6:30.