Video – A Branch Breaking Fledge – DN17 Decorah North Eagles

HNF

-

DN17 byl dnes posazen na menší větvi. Najednou se větev zlomila a orel poprvé letěl! Letělo přes pastvinu. Nedlouho poté, co DN18 vzlétl a letěl po DN17. Jaký krásný pohled! 😍 Přelet nastává zhruba ve 3:55 ve videu.

Sledovat živě:
https://sportsmansparadiseonline.com/bald-eagle-cams/decorah-north-nest/