Video – Nezahrávejte si s námi! – Cam Hays Bald Eagle Cam

Včera přišel vetřelec a pokusil se zaútočit. Máma i táta hnízdo bránili bez větších problémů. Vypadalo to jako další Orel bělohlavý. Věci začínají být ve videu skutečně zajímavé ve 2:00–2:30.