Prohlášení o ochraně osobních údajů pro inzerci

Tato stránka je přidružena ke společnosti CMI Marketing, Inc., d/b/a CafeMedia („CafeMedia“) za účelem umístění reklamy na stránku a CafeMedia bude shromažďovat a používat určitá data pro reklamní účely. Chcete-li se dozvědět více o využití dat CafeMedia, klikněte sem: https://www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy

Soubory cookie

Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který odešle webový server webovému prohlížeči a prohlížeč jej uloží. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. Soubory cookie mohou být buď „trvalé“ soubory cookie nebo soubory cookie „relace“: trvalý soubor cookie bude uložen webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud jej uživatel před datem vypršení platnosti nevymaže; cookie relace na druhé straně vyprší na konci uživatelské relace, když je webový prohlížeč zavřen. Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním těchto souborů cookie a sdílením údajů zachycených těmito soubory cookie se společnostmi AdThrive, Google a našimi dalšími partnery třetích stran. Zájmové kategorie spojené s vaším prohlížečem můžete zobrazit, odstranit nebo přidat na stránce: https://adssettings.google.com. Síťový soubor cookie můžete také odhlásit pomocí těchto nastavení nebo pomocí mechanismu pro odhlášení více souborů cookie iniciativy Network Advertising Initiative na adrese: http://optout.networkadvertising.org. Tyto mechanismy odhlášení však samy o sobě používají soubory cookie, a pokud soubory cookie ze svého prohlížeče vymažete, vaše odhlášení nebude zachováno.

Pro obyvatele Evropského hospodářského prostoru

Pokud bydlíte v zemi Evropského hospodářského prostoru (EHP), pak máte podle GDPR a příslušných zákonů o ochraně osobních údajů mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, nechat je vymazat a/nebo omezit jejich další zpracovává se. Pokud si přejete získat přístup k vašim osobním údajům (pokud existují), které spravujeme my nebo AdThrive související s reklamou na webu, nebo je smazat, můžete nás kontaktovat na info@sportsmansparadiseonline.com a kontaktujte AdThrive na info@adthrive.com. Pokud si přejete zobrazit seznam reklamních partnerů, se kterými spolupracujeme, nebo změnit, kteří z těchto partnerů sledují vaše chování pomocí souborů cookie, klikněte na odkaz předvolby reklam ve spodní části webu. (K dispozici v EU.)

Prohlášení o ochraně osobních údajů Sportsman's Paradise Online

Prohlášení č. 52367

Informace o naší organizaci a webových stránkách

Moderní informační a komunikační technologie hrají zásadní roli v činnosti organizace, jako je Sportsman's Paradise Online. Sídlíme v USA .

Naší hlavní činností jsou: Webový obsah
Komunita lidí, kteří komunikují a konverzují o divoké přírodě.

Naše zásady ochrany osobních údajů pokrývají Sportsman's Paradise Online a její webové stránky: Název webu: Sportsman's Paradise Online
Země: USA
Správce: Webmaster
Webové stránky: http://sportsmansparadiseonline.com

Poskytování anonymního přístupu návštěvníkům

Můžete vstoupit na domovskou stránku naší webové stránky a procházet naše stránky, aniž byste sdělovali své osobní údaje.

Služby a odkazy na našich webových stránkách

Naše webové stránky vám umožňují komunikovat s ostatními návštěvníky nebo zveřejňovat informace, ke kterým mají přístup ostatní. Když tak učiníte, ostatní návštěvníci mohou shromažďovat údaje, které zveřejníte nebo sdílíte. Komentáře v našich veřejných vláknech komentářů může sdílet nebo prohlížet kdokoli.

Naše webové stránky také obsahují odkaz na: Google Adsense – Google Affiliate Network
Infolinky
Viglink, Lijit, Amazon
Tito poskytovatelé webových služeb třetích stran mohou shromažďovat osobní údaje o našich návštěvnících.

Automatický sběr informací

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie se používají k udržení přihlášených registrovaných uživatelů, kteří při přihlášení využívají zaškrtávací políčko „zapamatovat si mě“. Registrovaní uživatelé, kteří se nerozhodnou při přihlášení kliknout na „zapamatovat si mě“, zůstanou přihlášeni po dobu 4 hodin nebo do zavření prohlížeče. Toho je dosaženo používáním souborů cookie.

Osobní údaje o konkrétních osobách (například váš e-mail) automaticky nezaznamenáváme. Všechna shromážděná data byla ručně vložena uživatelem.

Sběr dat a specifikace účelu

Ohledně The Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU) 2016/679 účinný od 25.05.2018. Nahrazení Směrnice o ochraně údajůNařízení obsahuje ustanovení a požadavky týkající se zpracování osobně identifikovatelné údaje subjektů údajů v rámci Evropské unie. Obchodní procesy, které nakládají s osobními údaji, musí být postaveny na soukromí již od návrhu a ve výchozím nastavení, což znamená, že osobní údaje musí být uloženy pomocí pseudonymizace nebo plné anonymizacea ve výchozím nastavení používat nejvyšší možná nastavení ochrany osobních údajů, takže data nejsou veřejně dostupná bez výslovného souhlasu a nelze je použít k identifikaci subjektu bez dalších odděleně uložených informací. Žádné osobní údaje nelze zpracovávat, pokud se tak nestane na zákonném základě stanoveném nařízením nebo pokud správce údajů nebo zpracovatel neobdržel výslovný souhlas vlastníka údajů. Podnik musí umožnit, aby bylo toto povolení kdykoli odebráno.

Dodržování zásad ochrany osobních údajů

Sportsmansparadiseonline.com byl vytvořen s ohledem na soukromí již od návrhu s využitím nejvyššího dostupného zabezpečení uložených dat. Osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu veřejně dostupné a nelze je použít k identifikaci subjektu bez dodatečných informací uložených samostatně.

Přímý odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů je k dispozici na každou stránku na sportsmansparadiseonline.com.

Cílem našich zásad ochrany osobních údajů je informovat a zmocnit uživatele prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů a poskytnout každému uživateli explicitní přístup k osobním údajům, které poskytl. Je na každém uživateli, jaké informace chce zveřejnit. Každý uživatelský účet má ve výchozím nastavení nejvyšší možné nastavení ochrany osobních údajů. Toto nastavení lze změnit, pokud se tak uživatel rozhodne. Nastavení soukromí se nachází v každém uživatelském profilu. Každý uživatel má kontrolu nad svými daty. Uživatelé mohou také smazat celý svůj účet včetně všech osobních údajů prostřednictvím nastavení svého profilu, pokud se tak rozhodnou.

Když si vytvoříte účet na sportsmansparadiseonline.com buď prostřednictvím registračního formuláře, nebo prostřednictvím autorizace prostřednictvím sociální sítě (facebook, twitter atd.), poskytujete osobní údaje. Tímto dáváte souhlas k tomu, aby sportsmansparadiseonline.com tato data ukládal.

Komentáře zveřejněné ve vláknech komentářů na sportsmansparadiseonline.com nejsou psány ani podporovány Sportsman's Paradise Online.

Komentáře zveřejněné ve vláknech komentářů na sportsmansparadiseonline.com jsou viditelné pro veřejnost.

Podpora ochrany osobních údajů

Pokud máte dotaz nebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte:

Kontaktní informace :

E-mailová adresa: info@sportsmansparadiseonline.com
URL: https://sportsmansparadiseonline.com