Bluebird Nest en Feeder Cam

Je kijkt live naar de nestkast van Oosterse bluebirds genaamd Rosie en Blue. De incubatie begint nadat het laatste ei is gelegd. De eieren komen na ongeveer 13-14 dagen uit. Na het uitkomen blijven de jonge blauwe vogels ongeveer 15 dagen in het nest. Ze worden elke dag en nacht door de moeder of vader gebroed totdat ze volledig bevederd zijn. Gedurende deze tijd worden de baby's gevoed door beide oudervogels. Zodra de babyvogels zijn uitgevlogen, keren ze niet meer terug naar het nest.

Fledgling Stage - Aan het einde van de nestperiode vliegen de jonge vogels uit het nest. Ze worden nog ongeveer 7 tot 14 dagen door de ouderdieren gevoerd. Gedurende deze tijd zul je ze in de buurt van het nest zien. Zeer snel nadat het broed is vertrokken en alleen is, beginnen de oudervogels de nestcyclus opnieuw. Ze konden in één seizoen maar liefst 3 broedsels grootbrengen. Let op: als er geen vogels nestelen, kan de camera overschakelen naar een voederplatform. Als het broedseizoen voorbij is, zie je in plaats daarvan vogelvoeders. Deze camera staat in Soddy Daisy, Tennessee.

Plaats een update:

Alsjeblieft Log in om inhoud in te dienen!

Bluebird nesten Lay-, Hatch-, Fledge- en Nest-updates