Loon Nest Live Cam

Je kijkt naar een live Loon Nest Cam. Het nest bevindt zich in een ondiep moerasgebied van een meer in het merengebied van New Hampshire. Het broedseizoen begint in mei. Zodra de eieren zijn gelegd, vindt de incubatie plaats gedurende 28 dagen voordat ze uitkomen. De lokale tijd wordt linksonder in de video weergegeven.

Informatie nesten: Het leggen van eieren vindt meestal elk jaar eind mei tot half juni plaats. Vergeet niet dat loonlets binnen 24 uur na het uitkomen uitvliegen.

Over deze live cam: De LPC (Loon Preservation Committee) streamt sinds 2014 een Loon Nest live cam. Sinds 1975 is het het doel van de LPC om een gezonde populatie Loons in de staat New Hampshire te herstellen en in stand te houden. Ga voor meer informatie naar loon.org.

Plaats een update:

Alsjeblieft Log in om inhoud in te dienen!

loon Lay-, Hatch-, Fledge- en Nest-updates