Kamera Osprey Nest — LoLo, MT

Oglądasz na żywo kamerę wideo przedstawiającą dzikiego Ospreya o imieniu Swoop i Harriet.

Gniazdo znajduje się 45 stóp nad ziemią na szczycie słupa. Okres lęgowy trwa od kwietnia do początku sierpnia. Po wyjeździe rybołowa na migrację właściciele rancza instalują karmnik dla ptaków na grzędzie gniazda.

Zobaczysz wszystkie rodzaje ptaków, w tym ptaki drapieżne, gęsi, wiewiórki i wiele innych. Stacja dokarmiająca schodzi na wiosnę, tuż przed powrotem rybołowów. Dowiedz się więcej o tej kamerze na: dniatdunrovin.com.

Czytaj więcej

Opublikuj aktualizację:

Proszę Zaloguj sie przesłać treść!

Gniazda rybołowów Aktualizacje układania, wylęgania, pisklęcia i gniazdowania