Rozpoczyna się obserwacja luku w gnieździe puchacza

Minęło około 30 (prawie 31) dni od złożenia pierwszego jaja. Jaja puchaczy wylęgają się po 31-36 dniach inkubacji, średnio po 32 dniach. Należy pamiętać, że puchacze rozpoczynają inkubację po złożeniu pierwszego jaja. Oznacza to, że każde jajo wykluje się w osobne dni.